Dokumenter

DOKUMENTER FRA 2023:

Skolesprinten – prøve nytt konsept:
Skolesprinten_klubb
Skolesprinten_skole

Gjenstående tildeling fra 2022:
Gjenstående tildeling fra 2022

Aktivitetskurs for klubb:
Aktivitetskurs for klubb

Kurstilbud til skoler – mars:
Tilbud til skoler versjon mars 2023

Infoskriv Verdens Orienteringsdag (WOD):
WOD info nr. 1 2023
WOD info nr. 2 2023

Månedsinfo:
Månedsinfo november 2023
Månedsinfo august 2023
Månedsinfo mai 2023
Månedsinfo mars 2023
Månedsinfo februar 2023

Tildelingsoversikt og kriterier for utbetaling:
Tildelingsoversikt til klubber mars 2023
Tildelingsoversikt til klubber februar 2023
Kriterier for utbetaling skole- og rekrutteringsprosjektet 2023

Seminar for unge karttegnere juni 2023:
Seminar unge karttegnere invitasjon

Webinar 11. januar 2023:
Webinar 11_januar_2023

Kurspresentasjon:
Kurspresentasjon orientering 2023 del 1
Kurspresentasjon orientering 2023 del 2
Kurspresentasjon orientering 2023 del 3

Prosjektinformasjon publisert desember 2022:
Tilbud til skoler versjon januar 2023
Presentasjon til skolekontakter januar 2023
Informasjon om Skole- og rekrutteringsprosjektet 2023
Invitasjon til webinar 11. januar 2023

Karttegnerkurs – invitasjoner:
Fysisk_kurs_skolegårdskart_invitasjon_januar­2023
Fysisk_kurs_Kartoppdatering_sprintkart_til_instruksjon_invitasjon_februar2023
Nettkurs_repetisjon_skolegårdskart_invitasjon_februar2023
Nettkurs_skolegårdskart_invitasjon_mars2023
Nettkurs_Kartoppdatering_sprintkart_til_instruksjon_invitasjon_mars2023
Fysisk_kurs_Kartoppdatering_sprintkart_til_instruksjon_invitasjon_mars2023

___________________________________________________
DOKUMENTER FRA 2022:

Info fremtidig kursholderteam og skolekonkurranse, 1.11.2022:
Kretser presentasjon Orienteringsaktivitet i nærmiljøet_hele
Kretser presentasjon Orienteringsaktivitet i nærmiljøet_kursholderteam
Kretser presentasjon Orienteringsaktivitet i nærmiljøet_skolekonkurranse
Kretser presentasjon Orienteringsaktivitet i nærmiljøet_skolekonkurranse_ver2

Presentasjon, Naturen som læringsarena, Elverum 31.08.2022:
Trenger du skolegårdskart NF Elverum 31.08.2022

Webinar 31. mai «Orienteringsaktivitet på Friluftsskolen:
Orienteringsaktivitet på Friluftsskolen del1
Orienteringsaktivitet på Friluftsskolen del2
Orienteringsaktivitet på Friluftsskolen del3

Tildelingsoversikt og kriterier for utbetaling:
Tildelingsoversikt til klubber 2022
Kriterier for utbetaling Skolekartprosjekt 2022

Kursinvitasjon «Synfaring og tegning av skolegårdskart»:
Nettkurs invitasjon april mai 2022
Nettkurs invitasjon april-mai 2022 ver2
Fysisk kurs invitasjon mai 2022

Gjenstående tildeling fra 2021:
Gjenstående tildeling fra 2021
Gjenstående tildeling fra 2021 per mars 2022

Månedsinfo:
Månedsinfo januar 2022
Månedsinfo mars 2022
Månedsinfo april 2022
Månedsinfo juni 2022
Månedsinfo august 2022
Månedsinfo november 2022
Månedsinfo desember 2022

Infoskriv Verdens Orienteringsdag (WOD):
WOD 2022 – Info nr 1
WOD 2022 – Info nr 2
WOD 2022 – Info nr 3

Webinar 17. januar:
Webinar 17. januar 2022

Undersøkelse:
Undersøkelse des.21/jan.22

Innspillsmøte for 10-16 åringer:
Innspillsmøte nytt nettkurs_2

Prosjektinformasjon publisert desember 2021:
Tilbud til skoler versjon januar 2022
Presentasjon til skolekontakter januar 2022
Informasjon om prosjektet Orientering Kart i skole og fritid 2022
Invitasjon til webinar 17. januar 2022

Invitasjon til nettkurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart»:
Nettkurs invitasjon februar 2022

___________________________________________________
DOKUMENTER FRA 2021:

Innspillsmøte for 10-16 åringer:
Innspillsmøte nytt nettkurs

Undersøkelse:
undersøkelse oktober 2021

Prøv ZippyGo på Gardermoen under Kompetansehelgen 2021:
Flyer Lyst til å prøve ZippyGo her og nå

Høststreif:
Høststreif 2021 – Flyer til skole
Høststreif 2021 – Flyer til klubb

Kursinvitasjon «Synfaring og tegning av skolegårdskart»:
Fysisk kurs invitasjon september og oktober 2021

Webinar «Aktivitetsmateriell og rapporteringsrutiner»
Invitasjon til webinar 9 juni
Presentasjon fra webinar 09. juni 2021

Webinar «Orienteringsaktivitet på Friluftsskolen 2021»:
Webinar 26 mai 2021 del1
Webinar 26 mai 2021 del2

Flaggjakten:
Flaggjakten2021-flyer til skole
Flaggjakten2021-flyer til klubb

Webinar «Hvordan markedsføre og gjøre prosjektet synlig i egen klubb og lokalmiljøet», 14. april 2021:
Invitasjon webinar 14. april 2021
Webinar 14. april 2021 Presentasjon og innspill del 1
Webinar 14. april 2021 presentasjon og innspill del 2
Webinar 14. april 2021 presentasjon og innspill del 3
Webinar 14. april 2021 presentasjon og innspill del 4

Følgende ble sendt klubbenes kontaktpersoner 2. mars 2021:
Månedsinfo mars 2021
Tildelingsoversikt 2021 til klubber
Kriterier for utbetaling Skolekartprosjekt 2021
Nettkurs invitasjon mars til mai 2021
Tilbud til skoler versjon januar 2021
Presentasjon til skolekontakter
Informasjon om prosjektet Orientering Kart i skole og fritid 2021

Månedsinfo 2021:
Månedsinfo desember 2021
Månedsinfo november 2021
Månedsinfo oktober 2021
Månedsinfo august 2021
Månedsinfo juni 2021
Månedsinfo mars 2021
Månedsinfo januar 2021

Infoskriv Verdens Orienteringsdag (WOD):
WOD 2021 – Info nr 1
WOD 2021 – Info nr 2
WOD 2021 – Info nr 3

Oversikten viser gjenstående tildeling fra 2020:
Gjenstående tildeling skolegårdskart 2020

Presentasjon til skolekontakter:
Denne presentasjonen kan brukes til å vise frem prosjektet for aktuelle skoler. Ta kontakt med prosjektleder (info i siste lysbilde) for å få presentasjonen tilsendt som PowerPoint-fil.
Presentasjon til skolekontakter

Presentasjon fra webinaret (arrangert 13.januar) om prosjektets andre år:
Webinar 13. januar 2021 del1
Webinar 13. januar 2021 del2

Prosjektinformasjon, januar 2021:
Informasjon om prosjektet Orientering Kart i skole og fritid 2021

Kursinvitasjon til skoler som har fått eller kommer til å få kart gjennom prosjektet:
Tilbud til skoler versjon januar 2021

Invitasjon til nettkurs «Synfaring og tegning av skolegårdskart» 2021:
Nettkurs invitasjon februar 2021
Nettkurs invitasjon mars til mai 2021

Invitasjon til webinar om prosjektets andre år, 13. januar 2021:
Invitasjon til webinar 13. januar 2021


Kursmateriell – opplæring av elever og lærere:
Kurspresentasjon orientering del 1
Kurspresentasjon orientering del 2
Kurspresentasjon orientering del 3


DOKUMENTER FRA 2020:

Månedsinfo 2020:
Månedsinfo desember 2020
Månedsinfo november 2020
Månedsinfo september 2020
Månedsinfo august 2020
Månedsinfo juni 2020

Kompetansehelgen 2020:
Seminar B Kompetansehelgen 2020
O skolesekken – OK Moss
Skolekart – Fossum

Presentasjon / referat og materiell fra Webinaret «Orienteringsaktivitet på Friluftsskolen», 19. juni 2020:
Webinar 19 juni 2020 (del 1)
Webinar 19 juni 2020 (del 2)

Skiltene til Bingo-Orientering
Bingobrett til Bingo-Orientering

Invitasjon og presentasjon/referat fra Webinar, 2. juni 2020:
Presentasjon og referat Webinar 2. juni 2020
Link til oversikt over detaljer for tegning av skolegårdskart  på kartarkiv.no (Trykk på den grønne pila for fullstendig liste.
Invitasjon til webinar 2 juni

Ny invitasjon til «Nettkurs i synfaring og tegning av skolegårdskart», april 2020:
Nettkurs i synfaring og tegning av skolegårdskart

Følgende ble sendt klubbenes kontaktpersoner, mars 2020:
Informasjon om prosjektet
Tildelingsoversikt
Kriterier for utbetaling Skoleprosjekt
Kurs i synfaring og tegning av skolegårdskart
Tilbud til skoler

————————–

Trenerkurs 2022:
Innbydelse DIGITALT Trener 1 kurs, DEL 1 2022
Innbydelse DIGITALT Trener 1 kurs AOOK 2022
Innbydelse DIGITALT Trener 1 kurs Skien vinter 2022

Tilskuddsordninger_20220214 (1)
Tilskuddsordninger_2023