1.-4. trinn

Orientere i skolegården og nærområdet

Ta i bruk enkle former av kart, eks. skolegårdskart, flyfoto, håndtegnede kart og perspektivkart.

Læreplanmål etter 4. trinn:
Elevene skal kunne lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng.

  • Få erfaring av å se romforhold mellom detaljer (om steinen ligger foran, bak eller ved siden av huset)
  • Forstå at alle like symboler representerer samme type detalj (f.eks. at svart prikk alltid er en stein selv om steinene har forskjellig form)
  • Kunne orientere seg på kartet (vite hvor man er) og klare å orientere kartet etter omgivelsene
  • Få erfaring med bruk av ulike former for kart (skolegårdskart, flyfoto, håndtegnede kart, perspektivkart)

Aktuelle undervisningsopplegg fra aktivitetsbanken.no:

Revejakten
Eleven øver opp kartlesingsferdighet og vurderer veivalg på et avgrenset område.

Mønsteret
Eleven lærer å orientere seg i omgivelsene på en morsom måte. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Kjegle-orientering
Øvelse i å forstå og bruke enkle kart, samt øve seg på retningsforandringer.

Kjegleløype
Øvelse i å forstå og bruke enkle kart, samt øve seg på retningsforandringer. En enklere versjon av Kjegle-orientering. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Stjerne-orientering
Øvelse i å lese kart og orientere seg fram til riktig post. I stjerne-o skal eleven finne en og en post om gangen fra et felles utgangspunkt.

Den usynlige posten
Eleven trener på å «lese» kartet – lære å se sammenheng mellom kartsymbolene og landskapet.

Fangeleken
Eleven øver konsentrasjon og samarbeidsevne i en fartsfylt lek. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Fire på rad
Eleven lærer å orientere seg i omgivelsene. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Tegne kart
Øvelse i å forstå kart og hvordan detaljer i terrenget er plassert i forhold til hverandre.

Synfaring
Øver elevens forståelse av kart som et bilde av «terrenget» sett ovenfra.

Skattejakten
Øvelse i å forstå og bruke enkle kart. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Gymsalstafett
Fartsfylt og morsom aktivitet der eleven øver opp evnen til å lese kart.

Troll-leken
Eleven øver opp evnen til å lese kart i en morsom og spennende lek. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Overraskelses-løype
Leken øvelse der eleven øver på å forstå og bruke enkle kart.

Farge-fangeren
Morsom lek der eleven lærer seg fargene på et orienteringskart.

VM-Labyrinten
Eleven øver på å orientere kartet. (Med enkel instruksjonsfilm.