Finn klubb

Fylkesvis oversikt over klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund (ikke oppdatert etter sammenslåing av enkelte fylker i 2020):
Akershus og Oslo
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold