5.-7. trinn

Orientere i skolegården, nærområdet og i naturen

Ta i bruk det symbolske kartet (orienteringskart).

Læreplanmål etter 7. trinn:
Elevene skal kunne bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø.

  • Kunne orienteringskartets farger og de vanligste karttegnene
  • Kunne orientere kartet ved hjelp av terrenget
  • Kunne lese og forstå enkle detaljer på kartet og følge enkle, tydelige ledelinjer (eks.: langs vei, sti bekk)
  • Kunne vurdere enkle veivalg (lang – kort vei, sikker/trygg – usikker vei)
  • Kunne bruke kart i ulik målestokk

Aktuelle undervisningsopplegg fra aktivitetsbanken.no:

Revejakten
Eleven øver opp kartlesingsferdighet og vurderer veivalg på et avgrenset område.

Fargeleken
Eleven lærer seg fargene på et orienteringskart. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Karttegnlek 1 Karttegnlek 2 Karttegnlek 3
Eleven lærer seg de vanligste karttegnene på et orienteringskart.

Magic square
En fartsfylt øvelse som trener opp evnen til å orientere kartet raskt med hyppige endringer av retning. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Tusenbeinet
Eleven øver på å å orientere kartet ved hjelp av terrenget og lærer å holde kartet orientert hele tiden.

Linje-o
Øvelse som utfordrer elevens kartforståelse og kartlesing.

O-skytteren
Eleven oppøver sin kartkunnskap i en lek med fart og moro. Varier vanskelighetsgrad på løypene etter elevgruppa. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Stjerne-orientering
Øvelse i å lese kart og orientere seg fram til riktig post. I stjerne-o skal eleven finne en og en post om gangen fra et felles utgangspunkt.

Caps-Fangelek
En spennende lek der det gjelder å samarbeide og ta raske avgjørelser. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Karthusk
I denne leken øver eleven opp både kartforståelse og hukommelse.

Micro-orientering
Eleven øver både kartforståelse og nøyaktighet.

Veivalg
Øvelse der eleven må vurdere ulike veivalg bl.a. ut i fra vanskelighetsgrad, avstand og fremkommelighet.

VM-Labyrinten
Eleven øver på å orientere kartet. (Med enkel instruksjonsfilm.)