5.-7. trinn

Orientere i skolegården, nærområdet og i naturen

Ta i bruk det symbolske kartet (orienteringskart).

Læreplanmål etter 7. trinn:
Elevene skal kunne bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø.

  • Kunne orienteringskartets farger og de vanligste karttegnene
  • Kunne orientere kartet ved hjelp av terrenget
  • Kunne lese og forstå enkle detaljer på kartet og følge enkle, tydelige ledelinjer (eks.: langs vei, sti bekk)
  • Kunne vurdere enkle veivalg (lang – kort vei, sikker/trygg – usikker vei)
  • Kunne bruke kart i ulik målestokk

Aktuelle undervisningsopplegg fra aktivitetsbanken.no:

Revejakten
Eleven øver opp kartlesingsferdighet og vurderer veivalg på et avgrenset område.

Fargeleken
Eleven lærer seg fargene på et orienteringskart. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Karttegnlek 1 Karttegnlek 2 Karttegnlek 3
Eleven lærer seg de vanligste karttegnene på et orienteringskart.

Karttegnlabyrint
En morsom aktivitet der eleven må gjøre mange retningsendringer og hele tiden holde kartet orientert.

Magic square
En fartsfylt øvelse som trener opp evnen til å orientere kartet raskt med hyppige endringer av retning. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Tusenbeinet
Eleven øver på å å orientere kartet ved hjelp av terrenget og lærer å holde kartet orientert hele tiden.

Linje-o
Øvelse som utfordrer elevens kartforståelse og kartlesing.

O-skytteren
Eleven oppøver sin kartkunnskap i en lek med fart og moro. Varier vanskelighetsgrad på løypene etter elevgruppa. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Stjerne-orientering
Øvelse i å lese kart og orientere seg fram til riktig post. I stjerne-o skal eleven finne en og en post om gangen fra et felles utgangspunkt.

Caps-Fangelek
En spennende lek der det gjelder å samarbeide og ta raske avgjørelser. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Karthusk
I denne leken øver eleven opp både kartforståelse og hukommelse.

Micro-orientering
Eleven øver både kartforståelse og nøyaktighet.

Veivalg
Øvelse der eleven må vurdere ulike veivalg bl.a. ut i fra vanskelighetsgrad, avstand og fremkommelighet.

VM-Labyrinten
Eleven øver på å orientere kartet. (Med enkel instruksjonsfilm.)