Læreplanmål

Orienteringsforbundet har laget en utviklingstrapp for opplæring av orientering i skolen. Denne trappen er laget i samsvar med læreplanmålene i kroppsøvingsfaget og viser hvilke ferdigheter som bør vektlegges på ulike klassetrinn, fra barnehage til vgs.

Underfanene er delt inn etter læreplanens mål for de ulike årstrinn. Men i fanen over/under ditt klassetrinn kan du også finne aktuelle mål og tips til aktiviteter.

Det er også kompetansemål i andre fag relatert til forståelse og bruk av kart. Å bruke orienteringskart kan derfor like gjerne være en arbeidsmåte i ulike fag, i tillegg til å være et kompetansemål i seg selv. Dessuten vil det være naturlig å benytte seg av kart når naturen benyttes som læringsarena, noe som vektlegges i  læreplanens overordnede del.

4. trinn: Elevene skal kunne lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng.
7. trinn: Elevene skal kunne bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø.
10. trinn: Elevene skal kunne forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø.
Vg1: Elevene skal kunne bruke kart og digitale verktøy på ein måte som sikrar trygg ferdsel for seg sjølv og for andre.
Vg3: Elevene skal kunne planlegge og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måter å orientere seg på. (Gyldig til 31.07.2022)

En oversikt som tar for seg aktuelle sammenhenger mellom utvalgte kompetansemål/grunnleggende ferdigheter/tverrfaglige tema hentet fra Kunnskapsløftet 2020 og kart-/orienteringskompetanse finner du HER.

Åpne opplæringsstigen som separat fil

Ta gjerne en titt på Nivåstigen også. Den beskriver øvelser for o-teknisk progresjon for en utøver, men kan også være nyttig for deg som planlegger undervisning for eldre elever.