Lag egne kart

Hvis det ikke finnes gode kart over området man tenker å bruke i undervisningen kan man lage kart selv. La elevene bruke og bli kjent med ulike typer kart over det samme området. Da vil de få varierte erfaringer med å orientere seg i sitt nærmiljø.

Flyfoto
På nett kan man finne ulike typer flyfoto eller satellittbilder. Disse bildene kan brukes som kart. Satellittbilder egner seg også som bakgrunn for egentegnede kart. Bruk et enkelt tegneprogram og sett bildet som bakgrunn, fjern så bildet før utskrift. Benytt riktige farger (vann=blått, bygninger=svarte osv.) slik at det likner på et orienteringskart.

 

Tegne selv
La eleven tegne kart selv. Eleven kan bruke PC og gjøre dette i et enkelt tegneprogram. Eller bruk fargeblyanter og papir. La eleven stå slik at det er lett å se store deler av terrenget. Er det mulig å komme opp i høyden så er det lettere å se/tegne!

Kommunale kart
Kommunen har ulike typer kart som kan brukes. Disse kartene har stor målestokk, og en kan tegne inn flere detaljer i nærheten av skolen om det er ønske. Det kan for eksempel være hus, steiner, lekeapparater, lyktestolper osv.