Vg1 og Vg3

Orientere i ukjent og variert terreng med kompass

Fra introduksjon av kompasset til kompasskurs.

Læreplanmål etter Vg1:
Elevene skal kunne bruke kart og digitale verktøy på ein måte som sikrar trygg ferdsel for seg sjølv og for andre.

Læreplanmål etter Vg3:
Planlegge og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måter å orientere seg på. (Gyldig til 31.07.2022)

  • Kunne finne fram til tydelige detaljer/poster utenfor ledelinjer
  • Kunne kjenne igjen enkel høydeinformajon på kartet i terrenget
  • Kunne ta ut og følge kompasskurs
  • Kunne ta ut sikkert veivalg fra et sted til et annet
  • Kjenne til de fleste karttegn i o-kart og turkart
  • Kunne gjøre greie for andre måter man kan orientere seg på (naturfenomen, GPS)

Aktuelle undervisningsopplegg fra aktivitetsbanken.no:

Rapport-orientering
Øvelse der eleven skal orientere etter kart og finne fram til postene som er markert på kartet men ikke i terrenget.

Bruk av kompass
Kort instruksjonsfilm som viser grunnleggende bruk av ulike typer kompass.

Kompasstrening
Eleven øver på kompasskurs.

Kompasskurs
Eleven må følge en nøyaktig kompasskurs for å komme til riktig post.

Karttegnstafett
Eleven lærer karttegn og får trent sine motoriske ferdigheter i en fartsfylt og spennende lek. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Veivalg
Øvelse der eleven må vurdere ulike veivalg bl.a. ut i fra vanskelighetsgrad, avstand og fremkommelighet.

Historisk-O 2
Denne øvelsen passer fint for en aktivitetsdag der man kombinerer orientering og historie.

Finn veivalg
Gymsalaktivitet der eleven øver på å finne veivalg.

VM-Labyrinten
Eleven øver på å orientere kartet. (Med enkel instruksjonsfilm.)