Gratis læringsmateriell

Digitale puslespill
Legg puslespill som viser ulike kart og karttegn.

Det viktigste for begynnere
Huskeliste for grunnleggende tekniske prinsipper i orientering.

Farger og karttegn på orienteringskart
Her vises en oversikt over fargene og de mest brukte karttegnene koblet mot et kart/flyfoto.

Karttegn for begynnere
Dette arket viser de mest brukte karttegnene.

Alle karttegnene
Oversikt over alle tegnene du kan finne på et orienteringskart.

Kompasskurs
Dette arket beskriver hvordan du går fram for å ta ut kompasskurs.

Gjest i naturen
Dette arket beskriver hvilke rettigheter og plikter du har når du ferdes i naturen.

Riktige løyper for barn, ungdom og nybegynnere i alle aldre
Brosjyre som beskriver hva som er en god løype og som gir tips til løypelegging.

Arbeidsark 1 Arbeidsark 2 Arbeidsark 3 Arbeidsark 4 Arbeidsark 5 Fasit
Arbeidsarkene er de 5 første sidene fra heftet «Trygg i naturen – arbeidsbok for elever«.

Orientering på 1 2 3
Folderen gir en enkel innføring i grunnleggende kunnskap om kart og kompass slik at orientering blir lett å forstå og morsomt å utføre. Kartkunnskap er i dag en viktig del av skolens læreplan. Folderen gir tips til hvordan skoleorientering kan gjennomføres og skape interesse for orientering hos elevene.

Kart. Trygghet Opplevelser og Utfordringer i naturen
Brosjyre som beskriver ulike typer kart, sentrale begreper og tips rundt produksjon av nye kart.