Barnehage

Orienteringsforberedelser på lekeplassen og nærområdet

Bli kjent og trygg på lekeplassen og i nærområdet.

  • Opparbeide trygghet i naturen gjennom lek og aktivitet (bli trygg i naturen)
  • Få erfaring med ulike måter å se/oppfatte og bevege seg i terrenget på (krype, klatre, løpe, klatre over, under osv)
  • Få konkret erfaring med ulike terrengdetaljer (hvordan ser en stein, bekk osv ut)
  • Få erfaring med ulike underlag,kupering og vegetasjon

Aktuelle undervisningsopplegg fra aktivitetsbanken:
Kortstokk-stafett
Morsom og fartsfylt lagøvelse der det gjelder å ha flaks.

Landskapsbygging
Eleven lærer seg å forstå hvordan et kart er bygd opp.

Lengste pinnen
Morsom samarbeidsøvelse som stiller krav til elevens kreativitet, fysikk, løsningsorientering og samarbeidsevner.

Myrfotball
Eleven trener på å bli trygg i skogen.

Boksen går
Øvelse der eleven får beveget seg i variert terreng.

Foto-orientering 1 Foto-orientering 2
I disse to aktivitetene øver eleven kartforståelse gjennom bruk av bilder.

Stjerne-o
Øvelse i å lese kart og orientere seg fram til riktig post. I stjerne-o skal eleven finne en og en post om gangen fra et felles utgangspunkt.