Fakta om orientering

Fire ulike konkurransegrener og en mosjonsform gir muligheter for alle til å delta.

Felles for konkurransegrenene fot-, ski- og sykkelorientering er at de handler om å finne fram til bestemte steder (poster) i terrenget ved hjelp av et kart der postene er tegnet inn. Postene skal oppsøkes i en bestemt rekkefølge. Du velger selv vei mellom postene. Kondisjon, lure veivalg og rask og nøyaktig kartlesing er noe av det en må beherske. På postene stempler du med elektronisk brikke for å registrere at du har vært innom. Orientering har klasser for alle aldre og nivåer.

Fotorientering (”vanlig” orientering) er den grenen som er desidert størst. Som navnet tilsier skjer orienteringen til fots. Det finnes seks konkurranseformer i orientering: sprint, mellomdistanse, langdistanse, ultralangdistanse, stafett og natt. Hvert år arrangeres det om lag 1.000 åpne konkurranser i Norge, i fotorientering, med til sammen 300 klubber over hele landet som arrangører.

Skiorientering (ski-o) er orientering på ski, der orienteringen foregår i et meget tett løypenett. Løperne står fritt til å velge langrennsteknikk. Kartet har løperne i et stativ på brystet, slik at det kan leses i fart.

 

 

Sykkelorientering (sykkel-o) er en ny gren og derfor en relativt liten, men voksende gren. Sykkel-o ligner på Ski-o, og konkurransene arrangeres i sti/veirike områder. Kartet festes på et stativ på sykkelen.

 

 

Presisjonsorientering (Pre-o) er en konkurransegren uten noe fysisk konkurransemoment, noe som innebærer at bevegelseshemmede kan konkurrere på tilnærmet like vilkår med de som har full bevegelsesfrihet. I Pre-O gjelder det å løse kartlesningsoppgaver innenfor en angitt maksimaltid. Løypen skal ha en trase som er godt framkommelig for gående, både med og uten hjelpemidler, samt rullestolbrukere.

Turorientering (tur-o) er et mosjonstilbud der postene ligger ute hele sommerhalvåret. Du velger derfor selv når du vil ta postene, i hvilken rekkefølge og i ditt eget tempo. Mer enn 200 klubber over hele landet tilbyr turorientering og hvert år går 70.000 nordmenn turorientering. Du kan kjøpe turorienteringsopplegg gjennom en orienteringsklubb eller i lokale butikker.