Nettkurs


Gjennom dette nettkurset kan du lære deg det viktigste om kart og kompass foran PC-en. Deretter er det øvelse i gymsalen/skolegården/skogen som gjelder for å praktisere og perfeksjonere kunnskapen.

Kurset består av 12 ulike leksjoner. Leksjonene er fordelt på to løyper: ”lett løype” (leksjon 1-6) og ”litt vrien løype” (leksjon 7-12).

«Lett løype» er beregnet på nybegynnere og tar opp de mest grunnleggende elementene man må kjenne til for å komme i gang med orientering. Denne løypa passer godt for elever på 4.-7. trinn.

«Litt vrien løype» tar opp litt vanskeligere tema som for eksempel høydekurver og bruk av kompass. Denne løypa passer best til elever som har litt erfaring med orientering fra før og for elever fra 7. trinn og oppover. Begge løypene bør tas i den rekkefølgen som er angitt på startsiden da tekst og oppgaver bygger på hverandre.

Hvordan kurset kan brukes:

  • La elevene gå gjennom hele eller aktuelle deler av kurset på egen hånd som en introduksjon før dere starter opp et orienteringskurs.
  • Bruk en eller flere leksjoner som hjemmeoppgave for elevene, for deretter å gå igjennom og trene på momentet i praksis i kroppsøvingstimen.
  • Dere kan bruke deler av leksjoner for å vise og forklare moment på projektor for hele klassen.
  • Starte kroppsøvingstimen med å la elevene gå igjennom en leksjon på datamaskinen. Gå deretter til gymsalen eller ut for å øve på det aktuelle momentet i praksis.

Praktisk øving med kart er viktig!
Husk på at det er viktig å hele tiden knytte kurset sammen med praktisk trening på kartet. Vi anbefaler derfor at dere kombinerer hver leksjon med en praktisk øvelse i gymsalen eller på skolegårds-/ nærkartet.