Prosjekt

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med 5 millioner kroner til vårt prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid». Prosjektet strekker seg over 3 år, med oppstart januar 2020.

Hovedmålsettingen er: «At barn og unge over hele landet er fysisk aktive i sitt nærområde og lærer seg å bruke kart gjennom lekbetonte aktiviteter i skole- og fritiden. Disse kartene skal være fritt tilgjengelig på nett.»