Kart

Kart er en grunnforutsetning for å orientere og det viktigste hjelpemiddel for å finne fram.

Nybegynnerløype på et nærterrengkart.

Ulike typer kart
Kart får sine navn etter hvilket bruksområde kartet har. Eksempler er turkart, jakt- og fiskekart, veikart, sjøkart samt orienteringskart; både konkurranse- og instruksjonskart.

Kart til opplæring og aktiviteter
Opplæring i bruk av kart og aktiviteter for å trene forståelsen av kartet, bør foregå på kart i stor målestokk, gjerne fra  1:2 000 – 1:10 000.
Stor målestokk gjør det lettere å forstå – eller lese – orienteringskartet som ofte har mange detaljer i forhold til andre typer kart.

Det er viktig at kartene som brukes i opplæring for barn- og nybegynnere, er oppdaterte. Det vil si at kart og terreng stemmer overens, og at kartet er i farger.

Stjerneorientering på et sprintkart.

Hvis det ikke finnes orienteringskart?
Kontakt nærmeste orienteringsklubb, for eventuelt hjelp til å få tegnet kart og innlede et samarbeid.

Norges Orienteringsforbund er behjelpelig med kontakter og adresser og veiledning om kart.

Brosjyren «Kart. Trygghet Opplevelser og Utfordringer i naturen» inneholder mer informasjon om kart. Den kan også bestilles gratis på idrettsbutikken.