Bestille læringsmateriell

Karttegnkort
Karttegnstafett er en fin og engasjerende måte å lære kartetegn på. Kan brukes både innendørs og utendørs.

Trygg i naturen – arbeidsbok for elever
Arbeidsboka inneholder en rekke øvelser der eleven får trene på grunnleggende forståelse for kart. Boka er oppbygd med en naturlig progresjon og er et godt hjelpemiddel i tillegg til praktisk trening.

 

 

Trygg i naturen – lærerhefte
Undervisningsheftet inneholder tips til metodikk, øvelser og organisering av orienteringsundervisning. Heftet anbefales til alle lærere og andre som skal undervise og drive opplæring i orientering.

 

 

Naturmester – aktivitetshefte for de yngste
Vær med Blåbærgjengen på eventyr
En historie med aktivitetsoppgaver som skal vekke barns nysgjerrighet og utforskertrang samtidig som det gir barna lærdom og erfaring med uteliv og natur – et godt utgangs-punkt for bli trygg og glad i naturen. Når barna er fortrolige med å være i naturen, er de også mottakelige for god orienteringsopplæring. Passer for barn i alderen 5-8 år.