8.-10. trinn

Orientere seg i terrenget

Aktivt bruke informasjonen kartet gir.

Læreplanmål etter 10. trinn:
Elevene skal kunne forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø

  • Kjenne til de vanligste kartegnene på orienteringskart
  • Kunne bruke holdepunkter/sikre detaljer i terrenget til å orientere etter
  • Kunne forflytte seg mellom enkle, tydelige ledelinjer
  • Kjenne begrepet høydekurver og lese tydelige terrengformasjoner av kartet (bratt-flatt, ås/kolle-dal/søkk)
  • Kunne gjøre enkle veivalg (lang – kort vei, sikker/trygg – usikker vei)
  • Kunne bruke kart i ulik målestokk

Aktuelle undervisningsopplegg fra aktivitetsbanken.no:

Karttegnstafett
Eleven lærer karttegn og får trent sine motoriske ferdigheter i en fartsfylt og spennende lek. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Caps-stafett
En morsom øvelse der eleven øver opp sin kartlesingsferdighet og evne til kartkontakt. (Med enkel instruksjonsfilm.)

Bruk av kompass
Kort instruksjonsfilm som viser grunnleggende bruk av ulike typer kompass.

Poengjakten
Eleven lærer seg orientering på en morsom og spennende måte. Vanskelighetsnivå kan tilpasses elevgruppen.

Stjerne-orientering
Øvelse i å lese kart og orientere seg fram til riktig post. I stjerne-o skal eleven finne en og en post om gangen fra et felles utgangspunkt.

Kompassmoro
En artig lek der det gjelder å bevege seg i de fire himmelretningene.

Kompasskurs
Eleven må følge en nøyaktig kompasskurs for å komme til riktig post.

Ledelinje-O
Øvelse i å se og følge ledelinjer.

Rett karttegn!
Øvelse der eleven trener på å forstå karttegnene.

Spørsmål-O
Øvelse som kombinerer generell kunnskap med karttrening.

Målestokkmagi
Eleven lærer seg å lese kart i ulik målestokk.

VM-Labyrinten
Eleven øver på å orientere kartet. (Med enkel instruksjonsfilm