Friluftsskolene til DNT og FL

Vi samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) om å lage kart og stille med orienteringsinstruktører til noen av deres Friluftsskoler.

DENNE OVERSIKTEN VISER HVILKE  FRILUFTSSKOLER SOM ØNSKER SEG ORIENTERINGSINSTRUKTØRER I 2021:
Orienteringsinstruktører til Friluftsskolen 2021

Ønsker du jobb som orienteringsinstruktør? – Les denne informasjonen:
Jobb som orienteringsinstruktør på Friluftsskolen
Fristen for å inngå avtale med arrangør er 30. april!

Les mer om Friluftsskolen HER.