Verdens o-dag

Verdens orienteringsdag > AVLYST internasjonalt på grunn av koronapandemien. Planlagt aktivitet/alternativ aktivitet kan gjennomføres lokalt i perioden eller på et senere tidspunkt, så lenge det er i henhold til de en hver tid gjeldende retningslinjer fra myndighetene/NIF/NOF. (World Orienteering Day, WOD) arrangeres hvert år, første gang 11. mai 2016 med stor suksess og over 250 000 deltakere i mer enn 80 land. I 2019 økte deltakelsen til 398 712 deltakere på verdensbasis. I Norge ble det registrert 25 920 deltakere fordelt på 204 arrangementssteder over hele landet.

I 2020 er selve dagen 13. mai, men alle arrangementer i perioden 13. – 19. mai registreres.

Målet med Verdens orienteringsdag er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.

På hjemmesiden til verdens orienteringsdag og infosiden til Norges Orienteringsforbund finnes nyttig informasjon og maler til fri bruk, for eksempel diplom, stemplingskort og aktuelle logoer.

Norsk Orientering bidrar ved at:

  • skoler inviteres til å arrangere enkle aktiviteter – på egenhånd eller i samarbeid med den lokale orienteringsklubben.
  • klubber arrangerer lett tilgjengelige lavterskelaktiviteter på ettermiddagen.

Konseptet går i korthet ut på at:

  • deltakerne tilbys enkle og morsomme aktiviteter der ulike typer kart benyttes: nærkart, skolegårdskart eller kart tilpasset ulike leker.
  • det er fokus på lek, læring og mestring – tidtaking er ikke nødvendig.

Last gjerne ned brosjyren "Orientering på 1 2 3".