Læreplanmål

Orienteringsforbundet har laget en utviklingstrapp for opplæring av orientering i skolen. Denne trappen er laget i samsvar med læreplanmålene i kroppsøvingsfaget og viser hvilke ferdigheter som bør vektlegges på ulike klassetrinn, fra barnehage til vgs.

Underfanene er delt inn etter læreplanens mål for de ulike årstrinn. Men i fanen over/under ditt klassetrinn kan du også finne aktuelle mål og tips til aktiviteter.

4. trinn: Elevene skal kunne lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet.
7. trinn: Elevene skal kunne orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng. (Merk at «og kompass» ble tatt bort 1.8.2012)
10. trinn: Elevene skal kunne orientere seg med hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjøre greie for andre måter å orientere seg på.
Vg3: Planlegge og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måter å orientere seg på.

Åpne opplæringsstigen som separat fil