Friluftsskolene til DNT og FL

Vi samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) om å lage kart og stille med instruktører til noen av deres Friluftsskoler.

Målet er at det blir tegnet 15 nye kart hvert år i prosjektperioden og at inntil 50 unge orienteringsløpere kan stille som instruktører årlig.

Arrangører av Friluftsskoler søker om å få kart/instruktører og deretter formidles arrangørenes ønsker til aktuelle orienteringsklubber rundt om i landet.

Les mer om Friluftsskolen HER