Opplæringsstigen i orientering for barnehage og skole

Orienteringsforberedelser på lekeplassen og nærområdet.

Bli kjent og trygg på lekeplassen og i nærområdet.
BHG
 • Opparbeide trygghet i naturen gjennom lek og aktivitet (bli trygg i naturen)
 • Få erfaring med ulike måter å se/oppfatte og bevege seg i terrenget på (krype, klatre, løpe, klatre over, under osv)
 • Få konkret erfaring med ulike terrengdetaljer (hvordan ser en stein, bekk osv ut)
 • Få erfaring med ulike underlag,kupering og vegetasjon

Orientere i skolegården og nærområdet

Ta i bruk enkle former av kart (eks. flyfoto, håndtegnede kart og perspektivkart). Læreplanmål:4. trinn: Elevene skal kunne lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet.
1.-4.
 • Få erfaring av å se romforhold mellom detaljer (om steinen ligger foran, bak eller ved siden av huset)
 • Forstå at alle like symboler representerer samme type detalj (f.eks. at svart prikk alltid er en stein selv om steinene har forskjellig form)
 • Kunne orientere seg på kartet (vite hvor man er) og klare å orientere kartet etter omgivelsene
 • Få erfaring med bruk av enkle former for kart (flyfoto, håndtegnede kart, perspektivkart)

Orientere i nærområdet

Ta i bruk det symbolske kartet (orienteringskart). Læreplanmål:7. trinn: Elevene skal kunne orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng.
5.-7
 • Kunne orienteringskartets farger og de vanligste karttegnene
 • Kunne orientere kartet ved hjelp av terrenget
 • Kunne lese og forstå enkle detaljer på kartet og følge enkle, tydelige ledelinjer (eks.: langs vei, sti bekk)
 • Kunne vurdere enkle veivalg (lang - kort vei, sikker/trygg - usikker vei)
 • Kunne bruke kart i ulik målestokk

Orientere i kjent terreng.

Aktivt bruke informasjonen kartet gir. Læreplanmål:10. trinn: Elevene skal kunne orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjøre greie for andre måter å orientere seg på.
8.-10.
 • Kjenne til de vanligste kartegnene på orienteringskart
 • Kunne bruke holdepunkter/sikre detaljer i terrenget til å orientere etter
 • Kunne forflytte seg mellom enkle, tydelige ledelinjer
 • Kjenne begrepet høydekurver og lese tydelige terrengformasjoner av kartet (bratt-flatt, ås/kolle-dal/søkk)
 • Kunne gjøre enkle veivalg (lang - kort vei, sikker/trygg - usikker vei)
 • Kunne bruke kart i ulik målestokk

Orientere i ukjent og variert terreng med kompass
Fra introduksjon av kompasset til kompasskurs Læreplanmål:Vg3: Planlegge og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måter å orientere seg på.
Vg.s.
 • Kunne finne fram til tydelige detaljer/poster utenfor ledelinjer
 • Kunne kjenne igjen enkel høydeinformajon på kartet i terrenget
 • Kunne ta ut og følge kompasskurs
 • Kunne ta ut sikkert veivalg fra et sted til et annet
 • Kjenne til de fleste karttegn i o-kart og turkart
 • Kunne gjøre greie for andre måter man kan orientere seg på (naturfenomen, GPS)